Homeopatia = podvod podruhé, alebo "Evidence based" medicína (EBM).

Autor: Michal Pečík | 7.3.2017 o 12:35 | Karma článku: 7,03 | Prečítané:  1599x

V doslovnom preklade ide o medicínu založenú na dôkazoch. Už aj v pomerne "bežnej" reči sa toto spojenie skloňuje častejšie ako pred pár rokmi. Ľudia dnes veria, na homeopatiu, MMS pri rakovine a i. Kritické myslenie sa nenosí...

Pomerne nedávno som uverejnil svoj blog o tom, že homeopatia = podvod.

http://michalpecik.blog.sme.sk/c/448296/homeopatia-cukor-nad-zlato-a-zdravy-rozum.html

Je to fakt, či tak, či onak. Dnes dostupné VEDECKÉ dôkazy hovoria jasne. V mojom príspevku som však nepoužil ani hrubé emócie, ani som homeopatom neukazoval "zbytočnú vedu", len som poukázal na niečo, čo sami propagujú na svojej stránke slovenskej komory homeopatov. A konfrontoval som tieto informácie so súčasným medicínskym poznaním. Za uvedenými informáciami si stojím. A aj za tým, že pokiaľ Vás niekto akoukoľvek formou nabáda na "homeopatiká" pri šoku zo straty krvi, je to idiot!

A tak, ako som očakával, neprišla rozumná odpoveď. Ani v jednom prípade od tých akože "zástancov homeopatie". Namiesto toho nasledovali urážky, podceňovanie vedomostí, súdy o mojej zaujatosti, neskúsenosti a iné subjektívne pokusy o odvedenie pozornosti od podstaty veci. Bohužiaľ pre Vás, nie som dotýkavý. Takže pokojne, milí šamani...

A keď už, tak skúste mať v sebe aspoň toľko slušnosti, že budete uverejňovať "svoje" názory v diskusii pod pravým menom a nie pseudonymom. Ja totižto tiež publikujem verejne, neskrývam sa a za svojimi názormi si stojím. I keď rozumiem tomu, prečo sa asi hanbíte. Málokto sa verejne a dobrovoľne prizná, že je podvodník...

Na druhej strane som však veľmi rád, že sa pod mojim príspevkom rozbehla pomerne hojná diskusia. Tá sa samozrejme dala očakávať, nakoľko sa jedná o pomerne kontroverznú tému. Ešte väčšmi ma však teší, že väčšina ľudí má vlastný rozum a vie, že ide o absolútny nezmysel. Z viac ako 16 000 prečítaní, ku dnešnému dňu, sa len pár rozhodlo reagovať a zastávať sa veľmi slušne povedané, podvodníkov.

Zareagujem teda celkovo, na niektoré odkazy, ktoré mi boli v rámci tejto diskusie adresované a hlavne (ale nielen) Vám MILÍ HOMEOPATI ukážem, prečo a ako je nutné preukázať, že nie ste iba šamani a vlastne, že iba nezarábate na ľudskej nevedomosti v tom najzraniteľnejšom období existencie človeka. V období, keď má zdravotné ťažkosti.

Lebo momentálne zarábate! Nik z Vás totižto ešte nikdy nepreukázal opak pomocou metód modernej vedy, nik z Vás totižto nevyužil metodiku medicíny založenej na dôkazoch (EBM). A možnosť tak učiniť, máte predsa každý deň...

V prvom rade však treba povedať niečo o základnom kameni viery = vlastnej skúsenosti. Snáď niet "silnejšieho argumentu", ako tohoto a to nech sa rozprávate s akýmkoľvek "homeopatom" (no v zásade akýmkoľvek druhom špiritistu, šamana či veštca). Veď predsa, čo je presvedčivejšie ako keď Vám niekto povie, mám to vyskúšané, pomohlo mi to, ver mi! A vy veríte... No tu sa však dopúšťate prvej a azda najväčšej chyby, ktorá sa už potom vlečie ako červená niť všetkým, čo urobíte a teda má priamy vplyv na Vaše rozhodovanie. Bola popísaná ako jedna z tzv. "chýb myslenia" a znie:

"Post hoc, ergo propter hoc." = "Predtým, teda preto."

To znamená, že keď Vám známy odporučí homeopatikum, lebo jemu "pomohlo" a Vy sa s tým stotožníte = veríte jeho vlastnej skúsenosti. Ako však vie on sám, že mu homeopatikum skutočne "pomohlo"? Pretože aj on sa dopúšťa rovnakej chyby v myslení! Mal chrípku a dal si homeopatikum. Chrípka pominula. Vynárajú sa tu dve zásadné otázky:

- chrípka pominula vďaka, alebo aj napriek homeopatikám?
- pominula by aj vtedy, keby Váš známy tie homeopatiká neužil?

Samozrejme, známy má vlastnú skúsenosť, veď chrípka prešla - on sa vyliečil. A keďže si dal homeopatikum (to bolo predtým) a chrípka následne pominula, musí to byť teda kvôli tomu, že si ich dal (teda preto).

Vidíte tam tú chybu myslenia? Porozmýšľajte...

V diskusii ste ma urážali, že nemám skúsenosť s homeopatikami. Nuž teda, dve veci. Naštudoval som si nielen históriu, ale aj filozofiu a metodiku homeopatie. Poznám základné, nemenné dogmy homeopatie. Viem, čo je "zákon podobnosti", mám naštudovanú Materiu Medicu Homeopaticu. Nemyslite si preto, že neviem o čo ide, že neviem o čom tárate. Absolvoval som niekoľko verejných diskusií aj s Vašim vrchným guru, tej Vašej samozvanej komory homeopatov. Aj jedno jej školenie. Prečo? Nech ma teda presvedčí v rámci diskusie - no nepresvedčil. Žiaľ, ani na moje otázky sa Vášmu majstrovi akosi nedalo odpovedať, stále dokola to svoje, ako verklík. Ktovie prečo? Po druhé. S homeopatiou mám svoju osobnú skúsenosť, ako pacient...

Prekvapenie? Je to približne 10 rokov dozadu. Nemal som ešte zdravotnícke vzdelanie (nikto totižto učený z neba nespadol, všakže, "homeo" mudrci) a netušil som čo je homeopatia, ani Oscillococcinum. Ale bolelo ma hrdlo, pokašliaval som. Zašiel som si teda do lekárne v Martine a tam mi lekárnička poradila práve spomínaný "liek". Tak som ho bral, samozrejme, podľa doporučenia. Ako som skončil? Takmer so zápalom pľúc v nemocnici na dvoj - kombinácií ATB.

A teraz začnete... No jasné, nebol som správne "mentálne" nastavený, nemal som správne harmonizované čakry, alebo som mal zablokovaný tok "chi" v nejakom meridiáne. Snáď zle pripravené "homeo" priamo od Boiron-u, či?! Nie. Nevedel som čo beriem, myslel som, že lieky a? Nič. Nezabralo. Toto je ale len moja osobná skúsenosť. Prečo som ju teda nespomenul v mojom prvom článku? 

No práve preto, lebo je to moja osobná skúsenosť a tá je IRELEVANTNÁ! Toto treba pochopiť. Je úplne jedno či je pozitívna, či je negatívna, či sa Vám hodí a či nie. Stále to bude iba osobná skúsenosť. Nič viac a nič menej. Pokiaľ chcete dokázať, že niečo naozaj funguje, potrebujete dôkaz kauzality. Koincidencia, či korelácia naozaj nestačí!

Ak ste teda chorí a máte povedzme ten v diskusii ku prvému článku spomenutý herpes simplex labialis na hornej pere a súčasne sa Vám urobí povedzme "afta" na jazyku ide o dva deje súčasne - ide teda o koincidenciu. Súvisia spolu navzájom? To nevieme. Následne si však dáte homeopatický "liek" a vyrážka sa zmenší, afta úplne vymizne. Ide teda o jasnú koreláciu. Teraz už len treba preukázať, že to spôsobil Váš homeo "liek" a nie napríklad PLACEBO efekt, alebo Váš imunitný systém, či prosto náhoda. Potrebujete teda získať dôkaz kauzality. A to určite nie je Vaša dobrá skúsenosť!

Jediná možnosť, ako teda preukázať, že nešlo iba o náhodnú koreláciu je vykonať poriadnu klinickú štúdiu, dobre nadizajnovanú a to tak, aby sa toto tvrdenie buď preukázalo, alebo vyvrátilo.

Takže si stanovíte hypotézu, ktorú budete dokazovať. V tomto prípade napríklad: Je homeo "liek" účinný na herpes simplex labialis viac, ako placebo "liečba", respektíve ako tzv. "zlatý štandard" terapie používaný v súčasnosti, teda ako aciklovir ?

Budete si tak odpovedať na otázku, či rozdiel medzi skupinami v štúdií spôsobila náhoda, alebo sa jedná o štatisticky signifikantný rozdiel a teda Vaša hypotéza by bola pravdivá = "liek" by bol účinný.

To znamená, že zoberiete určitú vzorku obyvateľstva a zaradíte ju do Vašej štúdie. V tomto prípade by teda inklúznym kritériom bola infekcia herpes simplex labialis - samozrejme, čím viac probandov, tým má výsledok vyššiu výpovednú hodnotu (postregistračné klinické štúdie na lieky majú aj niekoľko 100 000 probandov = tomu sa nikdy nemôže Vaša osobná skúsenosť ani len priblížiť!).

Probandov randomizáciou, teda náhodne rozdelíte minimálne do dvoch tzv. ramien štúdie. Jedno rameno bude dostávať "liečbu" homeopatikom, druhé buď placebom, alebo tzv. zlatým terapeutickým štandardom. Teda v tomto prípade by išlo o aciklovir (antivirotikum). Tieto ramená potom porovnáte s ďalšou skupinou, ktorú potrebujete a to je tzv. kontrolná skupina, v nej budú zdraví jedinci, teda takí, ktorí ochorenie herpes simplex labialis nemajú. 

Ideálne je, pokiaľ sa do tejto štúdie zapojí mnoho centier v rámci rôznych krajín, tak bude Vaša štúdia multicentrická. Zároveň sa tak znižuje možnosť manipulácie výsledkov a súčasne sa zvyšuje jej reprodukovateľnosť, čo je tiež nemenej dôležité.

A najlepšie bude, pokiaľ pôjde o trojito zaslepenú klinickú štúdiu. Inak povedané, ani pacient, ani lekár a ani hodnotiaci pracovník nebude vedieť, kto dostával skutočnú liečbu, eventuálne placebo a kto homeopatický "liek". 

Výsledky sa spracujú podľa správnej štatistickej metodiky a samozrejme, pokiaľ je štúdia reprodukovateľná, kompletne zverejnená - vrátane celej metodiky, je akceptovaná.

Keď máte týchto štúdií viac, je možné z nich urobiť meta - analýzu.

V rámci EBM je práve táto uznaná ako najvyšší VEDECKÝ dôkaz. Keď toto splníte, dostanete sa aj do aktuálne platných guidelines (odporúčaní) na liečbu infekcie herpes simplex labialis. Budete normálne akceptovaní, Vaše "lieky" budú lieky. A lekári ich budú následne v rutinnej klinickej praxi ordinovať svojim pacientom, pokiaľ túto vírusovú infekciu dostanú. 

Takže ak máte za to, že homeopatia je liečba, ktorá funguje a to nie len do úrovne placeba a len u sugestibilných jedincov, nevidím jediný dôvod, aby ste to nepreukázali metódami EBM, ktoré sú celosvetovo uznávané. Namiesto neustáleho "hádania sa" na fórach a urážania svojho okolia, ktoré používa zdravý rozum. Alebo je problém inde? ...

A ak teda nie je, prečo to ešte nemáte tie publikácie v Nature a v Science? Ale len v rôznych "obskúrnych" časopisoch (ako ukážem nižšie) ? Časopisoch, ktorých impact factor je niekde na číselnej hranici prvého stupňa základnej školy? Nechám na posúdenie Vám všetkým... "Homeo" aj "nehomeo".

V diskusii sa riešilo, či azda už dnešná medicína dokáže všetko vysvetliť. To rozhodne nie a nikto to ani netvrdil, pokiaľ mi je známe. Pri väčšine liekov nevieme presne, alebo takmer vôbec ako fungujú, prekvapivé však? Ale ! Vieme dokázať, ŽE FUNGUJÚ! Metódami EBM opísanými vyššie. To ste žiaľ (pre Vás), Vy pri homeopatikách stále nepreukázali...

A pritom na vede je krásne práve to, že neustále posúva hranice nášho poznania (nie viery) dopredu. Samozrejme, vôbec nie je neomylná, to nie. Ale aj omyl nás posúva dopredu a to najmä vďaka tomu, že sme schopní odhaliť ho. Žiaľ, pri vlastnej skúsenosti toto nie je možné!

Uvediem príklad s liekmi, tzv. beta - blokátormi. V medicíne ich používame v rôznych indikáciách, okrem iného aj ako dôležitú liečbu pri chronickom srdcovom zlyhávaní (stav, keď srdce nedokáže "prepumpovať" toľko krvi, koľko organizmus potrebuje na svoje potreby). Tieto lieky blokujú receptory, ktoré sa nachádzajú priamo na srdcových bunkách a "oslabujú" jeho výkon, ktorý je stimulovaný cez tzv. katecholamíny (isto Vám dobre známy adrenalín a i.).

Nie je Vám však niečo čudné? Srdce nevládze a ja mu mám podať látku, ktorá ho ešte viac oslabí? Nezmysel! Aspoň toľko mi jednoznačne hovorí moja intuícia. A naozaj, pokiaľ ho takémuto pacientovi podáte, priťaží sa mu. Na pár dní. Ale následne sa jeho stav stabilizuje, zlepší sa. Srdce sa začne "remodelovať", jeho funkcia sa stabilizuje a celkový stav pacienta sa zlepší.

Ak by som sa mal riadiť svojou skúsenosťou a intuíciou, liek buď pacientovi nepodám vôbec, alebo ho vysadím hneď ako sa mu priťaží. No práve vďaka EBM a veľkým randomizovaným klinickým štúdiám sa preukázal ich neuveriteľný benefit u týchto pacientov. Preukázalo sa, že majú oveľa nižšiu mortalitu a že tieto lieky zlepšujú ich prežívanie, ich celkovú kvalitu života.

Ale bez EBM by sme o tom vôbec nevedeli. Dnes je vďaka tomu situácia taká, že sa táto liečba nachádza v guidelines na liečbu týchto pacientov a jej nevyužitie je považované za postup "non lege artis". Rozumiete?...

A takých príkladov v medicíne máme mnoho. Takže znova opakujem, že vlastná skúsenosť a intuícia je dobrá do viery, ale nie do vedy. Nie, pokiaľ chcete vedieť!

V diskusii jedna diskutujúca uviedla, že užíva homeopatické "lieky", pretože po tých hnusných svinských ATB mala alergickú reakciu. U homeopatických "lektvarov" sa jej to však ešte nikdy nestalo. Nuž, po skúške z lekárskej imunológie s hodnotením "výborne" (to len pre pochybovačov, že tak trošku veci rozumiem) môžem iba sucho konštatovať, že sa tomu vôbec nečudujem. A na čo chcela mať diskutujúca alergickú reakciu? Na vodu s "pamäťou"? Na cukor? Len by ma potom ešte zaujímalo, ako rýchlo si bude vedieť ku sebe privolať farára, napríklad pri takej purulentnej meningitíde...To tam totiž neuviedla.

Pre vysvetlenie. Keď beriete akýkoľvek liek (s obsahom účinnej látky), hoci aj paralen. Vždy ide o mieru akceptácie rizika farmakoterapie v pomere riziko - benefit pre pacienta. Pričom miera rizika akejkoľvek farmakoterapie nemá prekročiť mieru rizika, ktorá by nastala, ak by sa dané ochorenie neliečilo. A na základe tohoto princípu postupujeme aj pri ordinácií skutočných liekov.

Treba si však uvedomiť, že každé liečivo je pre organizmus cudzorodou látkou (xenobiotikom) a vždy je tu istá možnosť vzniku vedľajšieho a/alebo nežiaduceho účinku na daný liek. Ide len o to, aká je vysoká pravdepodobnosť ich vzniku (máme na to samozrejme hodnotiace škály, nebudem Vás tým zaťažovať). No a jasné, že homeopatické "lieky" nič také nemajú - ako homeopati uvádzajú, na ich "lieky" nie je alergická reakcia možná. Samozrejme, veď predsa na sladkú vodu alergia neexistuje! Inak by bol totižto každý z nás do istej miery alergický na vlastnú krvnú plazmu! Tu máte ďalší dôkaz, o aký veľký podvod sa jedná! Podvod menom homeopatia...

Napokon, niekedy sa aj sami odborníci, homeopatickí šamani prerieknu a priznajú, že sú chvíle, keď už treba zavolať profesionála, čo ma úprimne teší. Na druhej strane ľutujem toho neboráka, čo bude riskovať úmrtie na difúznu peritonitídu následkom ťažkého septického stavu. Podotýkam, že opäť čerpám zo studnice múdrosti priamo z oficiálnej webovej lokality ich samozvanej komory.

 

 

Veľkým problémom je však to, že nemáme jednoznačne stanovené legislatívne normy pre tieto prípady. Domnievam sa, že takéto "praktiky" by mali byť trestné. Lenže nie sú a šamani to vedia. Liečiteľom, homeopatom sa dnes stanete tak, že  sa pre to ROZHODNETE!

Nevadí mi, pokiaľ sa homeopati tvária ako "vzdelanci tretieho sveta". Nevadí mi ani to, pokiaľ organizujú kurzy kde "kasírujú" naivných ľudí, po tom, ako si vymyslia vlastný titul za menom (SAKHom) a ten veselo rozdávajú.

Akurát je troška smiešne, že to robia ako občianske združenie. T.j. právny subjekt, ktorý si založím hocikedy aj ja, alebo Vy ešte s dvomi kamarátmi (prípravný výbor), hneď po zaplatení "kolku" na príslušnom úrade. Naozaj na pobavenie...

 

 

Ale čo na pobavenie rozhodne nie je, pokiaľ už títo šamani zavádzajú (a nielen na svojej stránke) aj o vzdelaní... To už je trochu moc, nemyslíte?! Na to, aby ste sa stali homeopatom podľa ich vlastných pravidiel nepotrebujete ani medicínske vzdelanie, ani zdravotnícke minimum, pretože ako udávajú "medicínske štúdium je súčasťou ich vzdelávania" ?!!

 

 

Pokiaľ viem, tak medicínske štúdium je možné iba na lekárskej fakulte príslušnej univerzity, ktorá získala akreditáciu ministerstvom školstva SR. Nerozumiem, ako môže ktokoľvek takto zneužívať ľudskú naivitu. A dokonca beztrestne...

Apropo, milí "homeo" pacienti. A Vám naozaj neprekáža, že Vás bude "liečiť" hoci aj inštalatér s kurzom "medicínskeho štúdia". Tento šaman Vám bude pekne draho predávať sladkú vodu a za meno si bude písať vymyslený titul? Zamyslite sa nad tým.

V diskusii zaznelo aj to, že vo Švajčiarsku bola od roku 2016 homeopatia uznaná ako 1 z 5 možností alternatívnej liečby obyvateľstva. A že je preplácaná z ich zdravotného poistenia. Do tohoto stavu sa vraj dostali po 70 % súhlase vo zvolanom referende, ktoré malo byť postavené na základe vlastných skúseností z klinickej praxe. Osobne ich zdravotný systém nepoznám. Ale ak ste vyššie čítali pozorne, tak viete, že toto absolútne nič neznamená. Naozaj nič. Pretože toto nie je vedecký dôkaz o tom, že táto "liečba" funguje. Osobne som za to, aby zdravotné poisťovne uhrádzali len takú liečbu, ktorá je založená na medicíne dôkazov = EBM. Ak si homeopatickí šamani chcú založiť vlastný "homeo pilier" a odvádzať si tam peniaze v rámci pripoistenia, nech tak robia. Ale aby som niekomu z mojich zdravotných odvodov hradil nehorázne drahú sladkú vodu iba na základe beztrestnej vypočítavosti podvodníkov, tak to rozhodne nie!!

Inak milí šamani, ak nestojíte o dôkazy, lebo tie nie sú potrebné, keď Vám stačí skúsenosť a intuícia spoločne s Vašou vierou... Páčilo by sa Vám teda, keby Vás niekto označil za vraha a následne by Vás sudca poslal do väzenia povedzme na 27 rokov nepodmienečne? Že prečo? No lebo jeho skúsenosť - toho sudcu by bola taká, že ľudia, ktorí vyzerajú ako Vy sú poväčšinou vrahovia. Tiež by ste nestáli o dôkazy?...Hm?

A mimochodom ctení čitatelia, všimli ste si, že homeopatia "zázračne" pomáha len pri ochoreniach, ktoré sú nejasnej etiológie? Teda pri takých ochoreniach, kde nepoznáme dôvod prečo a častokrát ani mechanizmus akým vznikajú? Rôzne atopické problémy, často práve autoimunitne podmienené ochorenia, sclerosis multiplex, SLE, astma bronchiale a i...

Sám hlavný mág a šéf slovenskej komory homeopatov dokonca verejne vyhlásil (a to opakovane), že vie vyliečiť astmu bronchiale! Nuž, doporučujem teda, aby ho prípadne navštívili všetci astmatici. Ale ešte predtým, nech zahodia všetky svoje lieky. Veď načo sú im?

A pánovi šamanovi doporučujem ohlásiť sa výboru, veď toto je na Nobelovu cenu za medicínu. Hneď zajtra. Alebo teda, na druhej strane pokiaľ vyhlasuje, že to vie a neurobil tak už. Nie je to potom trestné, úmyselne ich nevyliečiť? Všetkých tých astmatikov? A čo jeho Hippocratova prísaha? Alebo už na ňu medzičasom zabudol?

Prečo teda, ak ide o "očistenie" mena homeopatie ako "liečebnej" metódy aspoň verejne nedemonštruje tento zázrak a nezverejní spirometrické vyšetrenie takéhoto pacienta? (Myslím, že asi tuším prečo...)

Namiesto toho, ak sa niečo zhorší, samozrejme, to už treba "normálnu" liečbu. Dáme inhalačné kortikosteroidy, dáme bronchodilatanciá. No ako inak, súbežne s homeopatikami pravdaže. A jednoznačne, potom to tie homeopatiká "zázračne" zabrali. Ak sa však pohorší, to tie Vaše zlé lieky! "Fuj, to je ale hnus velebnosti." Však?

Bez dôkazov, z presvedčenia. Veď ja mám skúsenosť. A toto klamstvo hovorí opakovane, že on má skúsenosť! A ak náhodou niekto pochybuje, ukážeme naše odborné štúdie. A to slovo "naše", to doslova. Veď pozrite sami.

 

 

Hneď dole nájdeme odkaz, cez ktorý sa dostaneme na zdroj tejto skvelej štúdie.

 

 

Samozrejme, toto je zasa web stránka (mimochodom "ich" homeopatická). Ale my chceme vidieť originálnu štúdiu. Teda to, kde bola uverejnená, aký je to časopis. To preto, aby sme vedeli nakoľko sú informácie, ktoré uvádza vierohodné. A tak si nižšie opäť nájdeme zdroj. Citácia vyzerá odborne, písaná "vedeckým" štýlom. To pridáva na dojme vierohodnosti a mnohým to stačí. Ďalej nepátrajú. Ale predsa, pozrime sa na to.

 

 

Po zadaní tejto citácie do vyhľadávača (www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) sa konečne dostávame k časopisu, kde bola  táto "vedecká" práca publikovaná. Výsledok?

 

 

HOMEOPATICKÝ ŽURNÁL !

Nasleduje poučenie: Ako sa najjednoduchšie odvolať na literatúru? Čo z toho vyplýva? No predsa tak, že si ju sami napíšeme a odpublikujeme. Rozumiete teda tomu, ako jednoducho Vás títo šamani a podvodníci zmanipulujú?

Nehovoriac o tom, pokiaľ má človek trochu slabšie zručnosti v rámci cudzích jazykov, najmä toho anglického. Keďže takmer všetky publikácie, teda originálne zdroje, na ktoré sa odvolávajú sú v angličtine. Nielen tie vedecké, ale aj takéto pseudo vedecké.

Záverom teda zhrniem niekoľko jednoznačne dokázaných faktov:

- homeopatia = podvod

- homeopatia nie je účinnejšia ako placebo efekt


- fungovanie homeopatie nebolo nikdy vierohodne preukázané metódami EBM opísanými vyššie

- naopak boli odpublikované meta - analýzy (Lancet a i.), ktoré jednoznačne preukázali, že homeopatia nie je účinnejšia ako PLACEBO

- zatiaľ som nestretol nikoho z vedeckého sveta, ani odbornej medicínskej obce, kto by sa bránil prijatiu týchto "liekov", za predpokladu, že homeopati preukážu pravdivosť svojich tvrdení pomocou vedeckých dôkazov založených na metódach EBM. (Vrátane mňa samého. No dovtedy to považujem za uzatvorenú záležitosť, nie je viac o čom diskutovať.) 
 

Takže milí homeopati. Namiesto urážania a hádania sa, zapracujte na tom, aby ste svoje tvrdenia preukázali. Zapracujte na argumentácií, ktorá nebude podložená iba Vašou bujnou fantáziou a skúsenosťami. Na takej argumentácií, ktorá bude pevne stáť na pilieroch modernej vedy - medicíny založenej na dôkazoch (EBM). Práve do výskumu Vašich hypotéz môžete vkladať financie svojho občianskeho združenia, namiesto platenia tých nezmyselných billboardov s našimi "celebritami". Pokiaľ tak však nemienite urobiť, v poriadku. Nikto Vás do toho nenúti. Ale potom netvrďte a nenúťte ľudí veriť, že pracujete s liekmi, že Vy liečite ochorenia. Jednoducho nezavádzajte ľudí!

Radšej im otvorene povedzte, že ide o placebo efekt  a aj keď podotýkam, "sakra drahý" placebo efekt. Respektíve, že ide o účinnú psychoterapiu. To Vám predsa nikto neberie! No myslím si, že by to bolo voči Vašim "pacientom" spravodlivé. Povedať im pravdu...!

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

EKONOMIKA

Ekonóm: Penzia v 65 rokoch môže priniesť vyššie dane a odvody

Smer chce, aby ľudia odchádzali do penzie najneskôr v 65 rokoch. Prečo je to veľký problém, vysvetľuje pre SME odborník na dôchodky.

ŽENA

Zverejnili oficiálne fotografie zo svadby Harryho a Meghan

Autorom je fotograf Alexi Lubomirski, ktorý snímky zhotovil na hrade Windsor.

komentár petra tkačenka

Fico to s dôchodkami myslí vážne

Predstavme si, ako nám vymysleli dôchodkový systém v roku 1937.


Už ste čítali?